Corrosiebescherming

Wat is (roest)corrosie? Waterstofsulfide of H2S dat gevormd wordt door sulfaatreducerende bacteriën tijdens de anaerobe degradatie van organisch materiaal en in aanwezigheid van sulfaten. In de volksmond spreken we over betonaantasting.

Betonaantasting vermijden, constateren en verwijderen

De aanwezigheid van corrosie in rioolwater

Sulfaten zijn steeds aanwezig in drinkwater en dus ook in rioolwater. Het is bovendien zelden een limiterend substraat voor de vorming van sulfiden. Wetende dat sulfiden gevormd worden onder anaerobe condities, spreekt het voor zich dat significante hoeveelheden sulfiden verwacht worden aan de uitstroom van persleidingen.

betonaantasting

De aquaH2S rekentool

Betonaantasting of biogene zwavelzuuraantasting treedt op wanneer de gevormde sulfiden worden vrijgesteld naar de rioolatmosfeer. Ze worden geabsorbeerd door de biofilm die op de wand van de betonnen buis groeit en de micro-organismen die hierin aanwezig zijn, verbruiken de sulfiden en produceren zwavelzuur. Dit sterk zuur accumuleert in de biofilm, met een drastische daling van de pH tot gevolg (een pH < 1 is niet uitzonderlijk). Dit zwavelzuur reageert met de betonnen wand, waarbij voornamelijk gips en ettringiet worden gevormd. Typisch gaan deze producten als een soort pap op de wand accumuleren. Het is duidelijk dat deze laag niet meer bijdraagt tot de mechanische sterkte van de buis, met alle gevolgen van dien.

Met behulp van de aquaH2S rekentool wordt aan de hand van modelvoorspellingen en vertrekkende van de specifieke karakteristieken van het stelsel afgeleid waar er een significant risico op betonaantasting bestaat. Concreet wordt de verwachte levensduur van een betonnen rioolbuis ingeschat en als die minder dan 75 jaar bedraagt, wordt corrosiebescherming voorzien.

betonaantasting