Home  » Over Aquaplus » Nieuws

Nieuws

Aquaplus zet zuivering Brouwerij Affligem op punt
In minder dan een jaar tijd voerde Aquaplus 15 opdrachten uit op de sites van Alken Maes in Alken en Opwijk. Voor de zuivering in Opwijk, die kampte met een onstabiele fosfaatverwijdering en periodieke geurhinder, deed Aquaplus een grondige doorlichting ťn de nodige aanpassingen. Lees hier meer...

 

Vlevico, Mondelez International en Aquaplus plukken vruchten van exploitatie
Sinds september 2010 exploiteert Aquaplus de gezamenlijke industriŽle zuiveringsinstallatie van Vlevico en Mondelez International in Halle. Na twee exploitatiejaren is de balans positief: Aquaplus is erin geslaagd om de gemiddelde effluentkwaliteit te doen stijgen en de exploitatiekosten sterk te laten dalen. Lees hier meer...

 

Aquaplus exploiteert tweede waterzuiveringsinstallatie voor Janssen Pharmaceutica.
In mei 2013 ondertekende Aquaplus een langetermijnovereenkomst met Janssen Pharmaceutica voor de exploitatie van de waterzuivering op hun site in Beerse. Met deze overeenkomst besteigt de Vlaamse chemiereus zijn vertrouwen in Aquaplus als specialist inzake waterzuyivering, aangezien Aquaplus al sinds 2008 instaat voor de succesvolle exploitatie van de waterzuivering op de site van Janssen Pharmaceutica in Geel.

 

Boortmalt vertrouwt waterzuivering toe aan Aquaplus
Sinds september 2011 is Aquaplus contractueel verantwoordelijk voor alle activiteiten van de waterzuivering van de vestiging van Boortmalt in de Antwerpse haven. De mouterij is een interessante klant, aangezien het bedrijf ťťn van de grootste industriŽle membraanbioreactoren heeft voor de zuivering van afvalwater. Naast het op maat behandelen van het afvalwater is Aquaplus ook verantwoordelijk voor het onderhoud, labo-analyses, chemicaliŽndosering en de verwerking van roostergoed en slib. Daarbij komt nog de veiligheids- en milieucoŲrdinatie. Zowel de kostenefficiŽntie als de openheid van Aquaplus schepten bij Boortmalt het nodige vertrouwen voor het gunnen van de opdracht. Voor het behalen van de in de milieuvergunning vastgelegde effluentnormen werd een resultaatsverbintenis afgesloten.

 

Aquaplus wint bijkomende opdracht voor Janssen Pharmaceutica in Beerse
In maart 2008 droeg Janssen Pharmaceutica de exploitatie van zijn waterzuiveringsinstallatie in Geel over aan Aquaplus, een samenwerking die recent voor 3 jaar verlengd werd tot tevredenheid van beide partijen. Ook voor de optimalisatie van zijn zuiveringsinstallatie in Beerse doet de pharmaciereus een beroep op Aquaplus,. Om de installatie aan te passen aan zijn huidige en toekomstige activiteiten, is een accuraat beeld van de huidige installatie nodig, zowel naar procesvoering, onderhoudsschemaís, dossierbeheer als regelgeving. Aquaplus zal deze doorlichting uitvoeren.

 

Waterschapsbedrijf Limburg zet samenwerking om in lange termijn opdracht
Nadat Aquaplus voor het Nederlandse Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in 2010 twee RWZI's doorlichtte en concrete verbeteringen voorstelde, wordt de samenwerking nu structureel verdergezet. In de volgende vier jaar zal Aquaplus vier tot zes bijkomende installaties van WBL doorlichten op basis van doorgedreven modellering. De eerste RWZI, die nog dit jaar aan de beurt komt, is die van Venray met een gemiddeld debiet van meer dan 16.000m≥/dag. Aquaplus biedt met deze studies interessante en praktisch haalbare voorstellen aan de klant om de zuivering te optimaliseren en de bedrijfsvoering te hanteren met de beste verhouding tussen effluentresultaten en operationele kosten.

 

Aquaplus ontwerpt nieuwe MBR voor FrieslandCampina 
Eind juni 2011 gaf zuivelbedrijf FrieslandCampina aan Aquaplus de opdracht om een nieuwe zuivering te ontwerpen voor zijn site in Aalter. Deze nieuwe zuivering is nodig om het stijgende afvalwaterdebiet van FrieslandCampina te behandelen ten gevolge van een productie-uitbreiding, en zal de bestaande verouderde zuivering volledig vervangen. Specifieke uitdagingen voor deze opdracht zijn de zeer snelle timing en de beperkte beschikbare oppervlakte. Gebaseerd op een scenario-analyse die Aquaplus in 2010 in opdracht van FrieslandCampina uitvoerde, koos het bedrijf voor een membraanbioreactor (MBR). Deze technologie is uitermate geschikt voor het gebruik van de krappe beschikbare oppervlakte en opent mogelijkheden naar eventueel toekomstig hergebruik van het gezuiverd afvalwater.

 

Brouwerij Sint-Bernardus bevestigt vertrouwen in Aquaplus
Voor de afvalwaterstromen van de brouwerij heeft Sint-Bernardus een waterzuiveringsinstallatie in dienst die bestaat uit een influentbuffer, voorfiltratie, actief slib beluchtingsbekken, nabezinktank, zandfilter en slibbufferbekken. In 2010 had brouwerij Sint-Bernardus een overeenkomst met Aquaplus waarbij Aquaplus instond voor de procesbegeleiding, optimalisatie en staalanalyse. De brouwerij heeft deze opdracht verlengd voor het jaar 2011.

 

Aquaplus exploiteert zuivering van Colruyt en Kraft
Op 23 september 2010 startte een 10 jaar durende overeenkomst tussen Aquaplus en Colruyt/Kraft voor de volledige exploitatie van hun gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie op het bedrijventerrein in Halle. De opdracht omvat zowel de dagdagelijkse exploitatie als het volledige onderhoud, slibverwerking, labo-analyses en aankoop van chemicaliŽn.

 

Aquaplus optimaliseert RWZI's van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
WBL zuivert het afvalwater voor de Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peer en Maasvallei. Daarvoor heeft het 18 RWZI's in bedrijf. Om deze installaties nog efficiŽnter te laten werken, wil WBL de processturingen op basis van online metingen optimaliseren.  

De samenwerking tussen WBL en Aquaplus begint met als pilootproject een haalbaarheidsstudie voor de zuiveringsinstallaties Maastricht-Limmel (163.000 IE) en Hoensbroek (319.000 IE). De voorstellen die Aquaplus doet, moeten een terugverdientijd op de investeringen hebben van maximum enkele jaren.

download artikel in pdf

 

Aquaplus begeleidt de opstart van deslibdroger in Qinhe Beijing
In februari heeft Aquaplus in opdracht van Andritz, een internationale toonaangevende bouwer van slibdrogers, de installatie in Beijing opgestart. De slibdroger heeft een productiecapaciteit van 6,5 ton waterevaporatie per uur, gespreid over twee productielijnen. Door hun specifieke kennis van slib afkomstig van huishoudelijk afvalwater, hebben de technisch medewerkers van Aquafin een grote toegevoegde waarde voor dit project.

Ze maken het mogelijk voor de bouwer van de slibdroger om zijn contractuele verplichtingen na te komen.


Over Aquaplus
Over Aquaplus