Home  » Diensten » Ontwerp  » Rioolnetwerk

rioleringsnetwerken

 • AquaGIS is ontwikkeld als ontwerp- en beheersysteem voor rioleringsnetwerken.
 • Modellering van rioleringsnetwerken is tegenwoordig ingeburgerd en opgenomen in onze Hydronaut procedure.
 • AquaGIS

  Aquafin heeft AquaGIS ontwikkeld als algemeen ontwerp- en beheersysteem voor rioleringsnetwerken.  Het programma omvat een grootschalige database voor rioleringsnetwerken en een grafische component, waardoor alle data visueel kunnen worden voorgesteld in verschillende grafische achtergronden, tabellen, rapporten en grafieken.

  Afhankelijk van zijn behoeften kan de gebruiker van AquaGIS een aantal verschillende componenten toepassen.

  Een eerste softwarecomponent omvat gegevensverzameling en de configuratie van de riooldatabank. Met behulp van heldere importformulieren worden de ge´nventariseerde data in de database gevoerd. Visuele controle en gebruik van een grafischr achtergrond is mogelijk. Validatieregels garanderen de kwaliteit van de database. Import- en exportmodules maken een vlotte wisselwerking mogelijk met externe applicaties, door gebruik te maken van open standaarden. (XML, csv, txt flat files).

  Een tweede component van AquaGis omvat de uitwerking van rioolmodellen.Op basis van de informatie in een riooldatabase kunnen modelleringsgegevens worden toegevoegd, zoals verharde oppervlakten, instroomhydrogrammen en  Q/ h-curven. Dat kan opnieuw in een grafische weergave of in tabelvorm. Hydraulische structuren kunnen gedetailleerd worden beschreven met berhulp van verschillende control-links. AquaFis ondersteunt bovendien een integratiemodule voor import en export naar de Infoworks modelleringssoftware.

  De derde component van AquaGis creŰert een omgeving om beheergegevens in het model in te geven. Door gebruik te maken van gegevens van camera-inspecties, export van GIS-gegevenslagen, veldinventarisatie, bovengrondse situaties, risicoplekken... kunnen zeer verschillende kenmerken in de database ge´ntegreerd worden. Daarmee kunnen strategische analyses worden gemaakt en structurele, sociale en omgevingskenmerken correct worden ingeschat.

  Door gebruik te maken van AquaGis4Web, is het mogelijk om alle gegevens beschikbaar te stellen voor mensen die op een andere locatie werken, voor partners en klanten.  

  top

  Hydronaut procedure

  De nadelen van gecombineerde rioolstelsels zijn bekend, maar omwille van historische en economische redenen is het zo goed als onmogelijk om een bestaand netwerk om te bouwen tot een apart systeem voor afvalwater en voor regenwater. Gecombineerde rioolstelsels hebben een beperkte transportcapaciteit tijdens zeer zware regenbuien. Als gevolg van de toenemende verstedelijking hebben ze af te rekenen met ongecontrolerde overstromingen en overstortingen van ongezuiverd water in de plaatselijke beken. Door sedimentie in de riolen, die bij zo'n bui plots wordt meegespoeld, kunnen de zuiveringsinstallaties bovendien plots een bijzonder zware vuilvracht te verwerken krijgen.

  Modellering van rioolnetwerken helpt de klant om een netwerk te ontwikkelen dat aan de vereisten voldoet qua capaciteit, watersnelheid en aantal overstortingen, met een berekend en acapteerbaar overstromingsrisico. Modellering van netwerken is bij Aquafin begrepen in de Hydronautprocedure en kan als volgt worden samengevat:

  • Stap 1: database
   In eerste instantie wordt er een database opgezet die de geomotrische informatie over het bestaande netwerk bevat (niveaus, diameters, hellingsgraden, hydraulische structuur enz.) Om na te gaan of te beschikbare informatie betrouwbaar genoeg is, wordt er een kwalieitscheck op 5% van de gegevens gedaan. Als de kwaliteit onvoldoende is, is een onderzoek ter plaatse nodig om de database aan te vullen.
  • Stap 2: configuratie van het model 
   Vervolgens bouwt een ingenieur het mathematische model van het netwerk op. In dit stadium wordt ook gedefinieerd hoezeer het model vereenvoudigd zal worden t.o.v. het bestaande netwerk. De mate waarin vereenvoudiging mogelijk is, hangt uiteraard af van de doelstellingen van het onderzoek. Aquafin maakt gebruik van vijf niveaus van vereenvoudiging.
  • Stap 3: onderzoek van de stroming & verificatie van het model
   Regenmeters, debietsmeters en snelheidsmeters worden voor een periode van zes maanden in het netwerk ge´nstalleerd, om duidelijkheid te krijgen over het gedrag van het stelsel. De meetresultaten vormen de aanvangssituatie, die vergeleken zal worden met de gegevens van het theoretische model.
  • Stap 4: ontwerpberekeningen 
   Tenslotte definieert het model nieuwe extensies aan het netwerk, door gebruik te maken van zogenaamde 'synthetische' buien, die statistisch gezien representatief zijn voor het klimaat in het betreffende land. Het ontwerp beslaat verschillende momenten in de tijd, waardoor de ontwikkelaar rekening kan houden met verdere verstedelijking en de bevolkingsgroei. Met deze procedure kan de klant dus het gedrag van zijn rioolstelsel nagaan in verschillende fases van de uitbouw, op basis van overzichtstabellen, grafieken en rapporten. 

  top


  Diensten
  Diensten