Home  » Diensten » Masterplanning

Masterplanning in afvalwaterbeheer

Zoneringsplannen
Om in Vlaanderen zo snel mogelijk te voldoen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater en de kaderrichtlijn Water, ontwikkelde moederbedrijf Aquafin een tool die de nodige investeringen bepaalt in gebieden waar de zuiveringsinfrastructuur nog niet volledig uitgebouwd is. Zoneringsplannen geven aan hoe de afvalwaterzuivering in zulke gebieden het best wordt georganiseerd en waar de zuivering het best individueel of collectief kan gebeuren.  

Masterplanning
De logische volgende stap na de opmaak van de zoneringsplannen is een bepaling van de prioriteiten in de investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur. De tool voor masterplanning berekent de beste volgorde van projectuitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met ecologische, economische, technische en sociale karakteristieken.

Het uiteindelijke masterplan levert per zuiveringsgebied een overzicht van alle noodzakelijke zuiveringsprojecten om de vereiste zuiveringsgraad te bereiken tegen de laagst mogelijke kost.


Diensten
Diensten